Kontakt Udruge Dragovoljaca Hrvatske Ratne Mornarice

Udrugu možete kontaktirati putem pošte, telefona, faksa, elektronske pošte ili ako ste u Splitu, možete i prošetati do nas.

Kontakt informacije Udruge Hrvatskih Dragovoljaca Domovinskog Rata Hrvatske Ratne Mornarice:

P.P. 358, Bana Jelačića 4/I

21000 Split, Hrvatska

Telefon: ++385 (21) 355 118

Fax: ++ 385 (21) 332 370

Web adresa: uvhrm.hr

E-mail: info (at) udhrm.com

MB: 1278495